Huldiging Johan en Frank

We hebben op de Scoutsrally twee personen gehuldigd, die veel betekend hebben voor de St. Willibrordusscoutsgroep VZW.  Johan Driesen was tientallen jaren voorzitter, voor hij in 2015 de fakkel doorgaf aan Frank Smeets.  Nadien bleef Johan actief als financieel beheerder van de vzw. 

Vorige maand heeft Johan afscheid genomen als financieel beheerder en lid van de raad van beheer.  Frank nam in 2022 afscheid als voorzitter.

Uit erkentelijkheid voor hun jarenlange inzet hebben Gert Nulens, voorzitter en Stijn Philippe, afgevaardigd bestuurder, hun namens de raad van beheer hulde gebracht en een oorkonde overhandigd.

Van harte bedankt Johan en Frank.